Resources

LEER MEER OVER

HET VERSTERKEN

VAN JE GEBEDSLEVEN.

Gebruik deze middelen om vreugde te brengen in je tijd met God.

Gebed is niet ons laatste redmiddel, het is onze eerste reactie