PRAY
FIRST

OM PRIORITEIT TE GEVEN AAN ONZE RELATIE MET GOD EN ONZE FOCUS TE RICHTEN OP WAT HET BELANGRIJKSTE IS.